O konferenci

Prostor je temeljni pogoj bivanja, gibanje primarna življenjska potreba, šport pa vsaka redna telesna vadba. Namen konference Prostor in šport je usmeriti posebno pozornost na gibalne potrebe prebivalstva, odnos do bivalnega okolja ter funkcijo in urejenost bivalnega okolja iz zornega kota primerne umestitve gibalnih in športnih potreb v urbano podobo ter prometni red mest. Program konference je razdeljen v štiri sklope. Prvi sklop se nanaša na mesto športa v družbenem prostoru, drugi na podobo javnega prostora iz zornega kota športnih površin in objektov, tretji je namenjen prostim temam v kontekstu konference, četrti pa zajema primere iz prakse. Konferenca je namenjena strokovnjakom s področja športa, arhitekture, urbanizma, okolja, prometa, gradbeništva in drugim zainteresiranim.

Ključni datumi:

30. Julij 2018: rok za oddajo povzetkov

30. Julij 2018: zaključek zgodnje registracije

1. September 2018: zadnji rok za registracijo avtorjev povzetkov

Urnik:

Konferenca Šport in javni prostor/Conference Sport and Public Space, 20.–23. 9. 2018

PROGRAM – URNIK/SCHEDULE

Četrtek/Thursday, 20. 9. 2018

13.00–15.00

Fakulteta za šport/Faculty of Sport, Gortanova 22, Ljubljana

registracija/registration

16.00–19.00

Mestna hiša MOL/Ljubljana Town Hall, Mestni trg 1, Ljubljana
otvoritev konference/opening ceremony

Zoran Jankovič, župan MOL

dr. Milan Žvan, dekan UL Fakultete za šport 

dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport

Ulla Hudina Kmetič, namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije

*          

plenarna predavanja/plenary presentations

Mitja Čander, esejist in urednik, Založba Beletrina

dr. Sigmund Loland, Norwegian School of Sport Sciences

mag. Nika Rovšek, Oddelek za urejanje prostora MOL

Alen Nađsombat, Football Club Osijek

pogostitev:
19:00

vodenje dogodka/moderator: Tajda Lekše

Petek/Friday, 21. 9. 2018

Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana

Angleščina/English

10.00–12.00

Surname, nameOrganizationTitle
 SEKCIJA I  
Grundlingh Louis University of JohannesburgThe establishment of sporting facilities in Johannesburg, South Africa, 1890s to 1930s
Kocman David, Kanduč Tjaša, Kontić Davor, Robinson Johanna A., Lojen Sonja, Tratnik Janja S., Mazej Darja, Horvat MilenaJožef Stefan Institute, Department of Environmental SciencesToward an active citizenship in a modern urban environment
Strojnik VojkoUniversity of Ljubljana, Faculty of sportAbout Efficiency of Public Fitness Parks
Sedmak Mateja Znanstveno raziskovalno središče Koper Otrokosrediščna vzgoja, gibanje in šport otrok in mladostnikov
Prelević MarijaCollege of Sports and Health, BelgradeLine of Personal and Public Space in Dancesport
 SEKCIJA II 
Bavdek Rok Faculty of Sport, ULWalking as a method of strength exercise for tibial muscles in urban areas
Jurak Gregor, Starc Gregor, Sember Vedrana,  Kovač Marjeta, Lestan Katarina Ana, Golobič Mojca

University of Ljubljana, Faculty of sport

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty

Children who live far from school and commute actively have better physical fitness
MacIntyre Tadhg E., Beckmann J.University of Limerick, IrelandDetermining Athletes Restorative Environmental Spaces: A Case Study Approach to Well-being
Xiaotian Jiang Shanghai University of SportFuture Reform of China Sport Governance System-Perspective of Social sports organization and Community Governance
Mohammed ZerfUniversity Abdel Hamid Ibn Badis Mostaganem

     Physical condition test standards:          

     best missing health fitness public

 

Petek/Friday, 21. 9. 2018

Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana

Slovenščina/Slovene

12.00–14.30

Surname, nameOrganizationTitle
 SEKCIJA III 
Sever JernejInštitut Premik, LjubljanaPomen življenjskega prostora v naravi in pri človeku
Matos Gregor Duštvo VITAAASobivanje med človekom in prostorom
Gabrovec Branko Inštitut za javno zdravjeJavno zdravje, šport in javni prostor
Rožič Janko arhitekt, urbanist, esejist Urbano in šport
Kečanović Bećir Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVDVrednotna vloga športa v razvoju vključujočega in varnega prostora
Petek Igor Snaga LjubljanaTowards Circular Economy

14.30–16.00 Odmor/Break

16.00–19.00

 SEKCIJA IV 
Lestan Katarina Ana,  Černič Mali Barbara, Golubič Mojca,  Gregor Jurak, Starc Gregor, Sember Vedrana

UL Biotehniška fakulteta,

oddelek za krajinsko arhitekturo,

UL Fakulteta za šport,

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Možnosti za dejavno rabo odprtega zunanjega prostora: kako jih zaznavajo in izrabljajo otroci in starejši
Dovjak Mateja,  Golja Aleš Univerza v Ljubljani,  Faculty of Civil and Geodetic EngineeringSport Facilities and indoor environmental quality nexus: A case study on University sport hall in Rožna dolina Ljubljana
Golja Aleš, Zavodnik Lamovšek Alma University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic EngineeringDevelopment of water and waterside space for active recreational activities: A case study of the Soča river
Zavodnik Lamovšek Alma, Petrovič DušanUL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vzpostavitev celovitega državnega kolesarskega omrežja v

Sloveniji

Rovan JožePlaninska zveza Slovenije Daljinske pohodniške in kolesarske poti v gorah
Simonič Tone Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športŠportne aktivnosti in prostor

 

Sobota/Saturday, 22. 9. 2018

Fakulteta za šport/Faculty of Sport, Gortanova 22, Ljubljana

Slovenščina/Slovene

10.00–15.00

Priimek in imeOrganizacijaNaslov prispevka
SEKCIJA V
Simoneti Maja Institute for Spatial Policies, LjubljanaPublic Space, Public Health and Active Lifestyle
Šuklje Erjavec Ina, Kozamernik Jana,   Vodeb Vlasta,  Nikšić Matej, Mladenović Luka Urbanistični inštitut Republike SlovenijeVen za zdravje – projekt Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva
Gerlovič Dušan, Jamnik Matej University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical TechnologyAnalysis of Sports Infrastructure of University Sports in the Republic of Slovenia
Šuklje Erjavec Ina,  Kozamernik Jana Urbanistični inštut Republike SlovenijeVidiki načrtovanja zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti in ustvarjanje zdravega življenjskega okolja
Verlič AndrejSnaga LjubljanaRekreacija v gozdnem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Vilhar UršaGozdarski inštitut SlovenijeTurizem in rekreacija v gozdu
Zajc PeterRRA Koroška d.o.o.Športi na prostem – kaj in kam z njimi v Sloveniji?
Vrhovnik MatevžAlfa Natura d.o.o., MengešModulna športna dvorana v Mislinji – MŠD Mislinja
Štrumbelj BoroMinistrstvo za izobraževanje, znanost in športTekmovalni šport v primežu finančnih tokov


15.00–16.00 Odmor/Break

16.00–18.00 Kolesarski izlet po Ljubljani/Cycling trip around Ljubljana

Odbori:

Častni odbor

Zoran Janković (Župan Mestne občine Ljubljana)

Igor Papič (Rektor Univerze v Ljubljani)

Bogdan Gabrovec (Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenje športnih zvez)

Maja Makovec Brenčič (Ministrica za izobraževanje, znanost in šport)

Janez Kocijančič (Predsednik Evropskih Olimpijskih komitejev)

Znanstveni odbor

Sigmund Loland (Norveška šola za športne vede, Oslo, Norveška)

Szilvia Pereényi (Univerza za telesno vzgojo, Budimpešta, Madžarska)

Sunčica Bartoluci (Fakulteta za kineziologijo, Univerza v Zagrebu, Hrvaška)

Mojca Doupona Topič (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Slovenija)

Gregor Jurak (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Slovenija)

Programski odbor

Milan Žvan (Dekan Fakultete za šport, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

Marta Bon (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Slovenija)

Marc Schwärzli (Svetovna univerzitetna služba, Gradec, Avstrija) 

Janez Koželj (Podžupan Mestne občine Ljubljana, Slovenija)

Boro Štrumbelj (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Slovenija)

Antonio Tessitore (Športni center Foro Italico, Rim, Italija)

Franjo Prot (Kineziološki fakultet, Zagreb, Hrvaška)

Vodstvo

Milan Žvan – Vodja konference

Marta Bon – Članica

Dušan Macura – Član

Organizacijska ekipa

Martin Bobnar 

Miha Hain

Sandra Ivanović

Karmen Jordan – Tajnica

Barbara Jeglič 

Karin Kavčič

Dušan Macura – Vodja

Luka Peče